Usługi archeologiczne.

Archeolog to bardzo ciekawy zawód. W Polsce jego wykonywanie jest możliwe dzięki jedynie odpowiednim kwalifikacjom, które zostały potwierdzone prawnymi dokumentami. Ich głównym zadaniem jest gromadzenie, dokumentowanie, analizowanie różnego rodzaju materiałów, które zostają wynajdowane podczas różnych wykopalisk. Zajmują się badaniem przeszłości, ich tradycji, obyczajów, kultury, życia codziennego. Na terenie całego kraju dostępne są firmy, które profesjonalnie zajmują się badaniami. Pracujące tam osoby posiadają nie tylko konieczne kwalifikacje, ale również doświadczenie.
	usługi archeologiczne

Jak wiadomo usługi świadczone są różnych miejscach i o różnym czasie co wiąże się z szczególnymi warunkami pracy. Archeolodzy często badają miejsca, które zagrożone są zniszczeniem w wyniku inwestycji budowlanych i przemysłowych, takich jak układanie kabli, gazociągów i wodociągów, melioracje, budowa domów i dróg czy eksploatacji żwiru i piasku. Analizowanie wykopalisk jest dostosowane do przyjętego harmonogramu inwestycji. Usługi archeologiczne zazwyczaj obejmują m.in.: kwerendy historyczne i archeologiczne, opracowania wyników badań terenowych oraz zabytków, badania archeologiczno-architektoniczne, nadzór archeologiczny w czasie trwania inwestycji, ratownicze badania wykopaliskowe, badania sondażowe, naukowe badania wykopaliskowe. Archeolodzy musza pracować szybko i rzetelnie. nie mogą pozwolić sobie na jakiekolwiek problemy, błędy, ponieważ mogą wiązać się z dużym kosztami.

Warto wiedzieć, że każda osoba, która znajdzie zabytek, lub coś z tym związane, niezwłocznie powinna zgłosić to archeologom, bądź zarządowi pobliskiej gminy. Wówczas wezwaniem odpowiednich fachowców zajmują się oni osobiście. Zakazane są jakiekolwiek działania, wydobywania, wyciągania na własną rękę, ponieważ mogą być niebezpieczne dla naszego życia. Dodatkowo podczas naszych działań może dojść do niepotrzebnych zniszczeń i naruszeń stanowiska archeologicznego. Różnego rodzaju ślady, które mogą znajdować się obok przedmiotu, mogą być bardzo cenne i znaczące.