Usługi notarialne w Krakowie

Życie każdego z nas przebiega w trochę inny sposób. Jednak prędzej czy później każdy z nas znajduje się w sytuacji, kiedy potrzebny mu jest notariusz. Czasem jest to kupno mieszkania lub domu. Kiedy podpisujemy taką umowę, konieczne jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Warto zaznaczyć, że już umowa przedwstępna musi być sporządzona w takiej właśnie formie. Także w sytuacji, kiedy chcemy sprzedać posiadaną przez nas nieruchomość, notariusz będzie nam do tego niezbędny. Notariusz potrzebny jest również wtedy, kiedy chcemy, na przykład, dokonać darowizny nieruchomości. Także wiele innych dokumentów bez podpisu i pieczęci notarialnej będzie nieważnych- nie nabiorą mocy prawnej, a tym samym nie będą uznawane w takich instytucjach jak sądy czy urzędy. Czasem są to mniej przyjemne sprawy, takie jak spisanie testamentu lub jego odwołanie. Oczywiście sporządzenie testamentu w formie innej niż notarialna nie powoduje jego nieważności. Jednak, gdy chcemy uciąć wszelkie wątpliwości, zabezpieczyć się przed podważeniem dokumentu przez bliskich lub jego zniszczeniem , wówczas pomoc notariusza jest nieoceniona. Innymi przykładami czynności wykonywanych u notariusza są potwierdzenie pełnomocnictwa, potwierdzenie zgodności podpisu lub zrzeczenie się prawa do nieruchomości a także sporządzenie intercyzy. W zależności od tego, czego chcemy dokonać u notariusza, potrzebne nam będą odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim konieczny jest dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości. Jeśli chcemy sprzedać lub przekazać nieruchomość, weźmy ze sobą akt jej własności. W Przypadku intercyzy, potrzebować będziemy akt zawarcia małżeństwa. Oczywiście usługi notarialne nie są darmowe. Ich ceny zależą nie tylko od samego notariusza, który tylko w pewnym zakresie ma na nie wpływ. Są one ograniczone także przepisami prawa, które określają czasem ich minimalną a czasem maksymalną wartość, lub określają wprost opłatę jaką zobowiązany jest pobrać notariusz. W naszym mieście jest sporo tego typu ofert, więc jeśli usługa taka jest nam potrzebna, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „notariusz Kraków” a na pewno znajdziemy odpowiednią pomoc.