Z czym udać się do notariusza?

tani notariusz poznań

W życiu każdego człowieka nadchodzi taka chwila, kiedy musi udać się do notariusza.

tani notariusz poznań

 

 

Wielu z nas przed pierwszym kontaktem z takim urzędnikiem nie wie nawet, czym dokładnie się on zajmuje i z jakimi sprawami można się do niego udać.
Notariusz poznań to zawód bardzo stary, którego początki sięgają średniowiecza. Wywodzi się od tzw. rejenta, który ówcześnie pełnił funkcję osoby zarządzającej podczas nieobecności osoby sprawującej władzę na danym terytorium lub gdy nie była ona w stanie wypełniać swoich obowiązków. Obecnie notariusz jest prawnikiem mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości.

Przy dokonywaniu czynności poznan notariusz czuwa, by przestrzegane były prawa i interesy każdej ze stron, oraz by podejmowane kroki w przyszłości nie wywołały sporu. Zobowiązany jest również udzielać stronom wyjaśnień i rad dotyczących dokonywanych czynności.
Przed udaniem się do notariusza warto zebrać niezbędne do przeprowadzenia oryginały dokumentów i dostarczyć je przed wyznaczoną datą spotkania. Dzięki temu notariusz poznan może dokonać analizy sprawy i przygotować potrzebną dokumentację lub zgłosić stronom zainteresowanym brak wymaganych dokumentów. Samo spotkanie z notariuszem przebiegnie wtedy szybko i bezproblemowo.

Z jaką sprawą możemy zgłosić się do notariusza? Przede wszystkim zajmuje się on sporządzaniem aktów notarialnych, wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów, projektów akt, poświadczeń, pełnomocnictw, doręcza oświadczenia, sporządza protokoły, odbiera oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, przyjmuje na przechowanie dokumenty, papiery wartościowe i pieniądze. Do notariusza musi udać się każdy, kto zamierza zawrzeć umowę kupna-sprzedaży, spisać testament, dokonać oświadczenia woli, wykonać kopię ważnego dokumentu. Dokumenty spisane i zatwierdzone przez notariusza zyskują ważność prawną i mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusza obejmuje tajemnica zawodowa, również po zakończeniu czynnej pracy jednak może zeznawać przed sądem.

Należy pamiętać, że notariusz za swoją pracę pobiera opłatę zwaną taksą oraz pobiera podatek od powziętych czynności, który następnie odprowadza na rzecz Skarbu Państwa.
Aby znaleźć notariusza w swojej okolicy, warto skorzystać z Internetu, wpisując w wyszukiwarkę hasła takie jak np.: najlepszy notariusz poznań, tani notariusz poznań, notariusz poznań centrum, kancelaria notarialna poznań itp.